Chương trình trao học bổng của công ty DORCO cho học sinh trường THPT Văn Lâm

Sáng nay, ngày 27/12/2019 đã diễn ra chương trình trao học bổng lần thứ nhất năm học 2019 - 2020 của công ty DORCO cho học sinh trường THPT Văn Lâm

   Sáng nay, ngày 27/12/2019 đã diễn ra chương trình trao học bổng lần thứ nhất năm học 2019 - 2020 của công ty DORCO cho học sinh trường THPT Văn Lâm

Một số hình ảnh của chương trình trao học bổng của công ty DORCO cho học sinh trường THPT Văn Lâm

                            Đồng chí Đỗ Tiến Thịnh - Phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường phát biểu trong chương trình

                                           Đại diện của công ty DORCO phát biểu

                   Đại diện của công ty DORCO trao học bổng cho học sinh

Bài viết liên quan
Tin tức