HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRƯỜNG THPT VĂN LÂM NĂM HỌC 2020 – 2021

    Sáng ngày 02 tháng 10 năm 2020, trường THPT Văn Lâm long trọng tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2020-2021, với sự có mặt đông đủ của toàn thể CB, GV, CNV nhà trường.

 

         Hội nghị CBVC hàng năm là một trong những hoạt động ý nghĩa, quan trọng của nhà trường. Đây là dịp để nhà trường tổng kết, đánh giá lại phong trào thi đua dạy-học của năm học vừa qua và đặt ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới. Đồng thời phát huy quyền làm chủ của CBVC, tạo điều kiện để CBVC được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, giám sát... cùng nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý, thủ trưởng cơ quan, góp phần xây dựng đội ngũ CBVC có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức tác phong trong sư phạm, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu “Đổi mới căn bản-toàn diện giáo dục và đào tạo”. Với ý nghĩa quan trọng đó, sáng ngày 02 tháng 10 năm 2020, trường THPT Văn Lâm long trọng tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2020-2021, với sự có mặt đông đủ của toàn thể CB, GV, CNV nhà trường. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2019-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Hình ảnh: Toàn cảnh Hội nghị CBVC năm học 2020-2021 của trường THPT Văn Lâm.

           Hội nghị CBVC là hoạt động thường niên của nhà trường, một mặt đánh giá, tổng kết, tuyên dương những kết quả đạt được trong công tác giáo dục của năm học 2019-2020, mặt khác nghiêm túc nêu lên những hạn chế; từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học 2020-2021. Đây cũng là dịp để mỗi thành viên GV, CNV nhà trường thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo nhà trường, trực tiếp đặt vấn đề để cùng nhau trao đổi, thảo luận; Hội nghị là cơ hội tìm tiếng nói đồng thuận, đồng tâm, chung sức phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Và hơn hết, đây cũng là cơ hội để Ban giám hiệu nhà trường được lắng nghe, chia sẻ, kiến nghị những quyền lợi chính đáng của CBVC.

Hình ảnh: Đ/c Hoàng Xuân Trí- Phó Hiệu trưởng nhà trường khai mạc Hội nghị.

           Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Thịnh Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo tóm tắt việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2019-2020 và Dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021. Trong năm học vừa qua, mặc dù nhiều khó khăn, hạn chế về CSVC, trang thiết bị dạy học còn thiếu thốn nhưng nhà trường đã cố gắng, phấn đấu đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Số lượng và chất lượng HSG các cấp tăng lên, trong năm học 2019-2020 khuôn viên trường học được cải tạo ngày càng hoàn thiện góp phần xây dựng trường học Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn, uy tín tập thể sư phạm nhà trường nâng cao.

          

Hình ảnh: Đ/c Đỗ Tiến Thịnh –  Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường Báo cáo tổng kết Nghị quyết năm 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020-2021.

           Tiếp theo, Hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Thị Hồ Lý Trưởng ban thanh tra nhân dân Báo cáo về công tác thu chi tài chính năm học 2019-2020; Báo cáo công tác Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020 và kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2021.

                           Hình ảnh: Đ/c Nguyễn Thị Hồ Lý –  Trưởng ban thanh tra nhân nhân

   Tiếp đến, Đồng chí Đỗ Tiến Thịnh Hiệu trưởng nhà trường Báo cáo quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường năm học 2020-2021; Báo cáo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020-2021; Thông qua các Quyết định danh sách tập thể, cá nhân được khen thưởng; Phát động phong trào thi đua năm học 2020-2021 và ký kết giao ước thi đua giữa Nhà trường-Công đoàn.


       Hình ảnh: Đ/c Đỗ Tiến Thịnh –  Bí thư Chi bộ kí giao ước thi đua giữa Nhà trường - Công đoàn

- Hội nghị thảo luận, lắng nghe các ý kiến đóng góp, xây dựng và đại diện Đoàn Chủ tịch ghi nhận, trả lời những trao đổi, thảo luận tại Hội nghị.

Hội nghị biểu quyết thi đua khen thưởng năm học 2020-2021. Với sự thống nhất cao, Hội nghị biểu quyết thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấn và thông qua Nghị quyết nhiệm vụ năm học. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao, sâu sắc của Chi bộ, Ban Giám Hiệu, các tổ chức đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí của tập thể CBVC nhà trường. Nghị quyết hôm nay chính là tâm sức, là niềm tin, là hy vọng của toàn thể CB, GV, CNV nhà trường. Trường THPT Văn Lâm sẽ hoàn thành xuất  sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra.

Một số hình ảnh của hội nghị:

                                                                                                                                         

                                                                                                                                               Ban biên tập website 

Bài viết liên quan
Tin tức