Triển khai sử dụng Hệ thống thông tin quản lí giáo dục cho giáo viên trong trường vào các ngày 12, 13, 14 tháng 2

     Một số hình ảnh trong buổi triển khai sử dụng Hệ thống thông tin quản lí giáo dục tại trường THPT Văn Lâm ngày 12, 13, 14 tháng 2.

 


Bài viết liên quan
Tin tức